Fyzická geografie České republiky - online testování (FYZGEOCZ-TEST)

Project Identification
FRVS/2139/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Hlavním cílem projektu je inovace cvičení a seminářů k fyzickogeografické části přednášek předmětu Z2012 Geografie ČR, a to jejich doplnění a obsahové obohacení o online opakování a testování (cvičné i ostré testy).


Navrhovaný projekt je koncipován jako banka - sady testovacích sad věnovaných výuce fyzické geografie České republiky, přičemž jednotlivé sady otázek budou členěny jednak složkově, jednak regionálně s důrazem na vzájemné provázání obou hledisek.


Současně dojde i k inovaci - doplnění a obsahovému obohacení hypertextové učební příručky (např. využitím videosekvencí v přípravě na semináře), ale i daleko významnější využití aktivních forem výuky a intenzivnější proces učení.


Kromě obsahové změny i je položen důraz na lepší pochopení věcné podstaty prezentované problematiky a podpora aktivního přístupu k výukovému procesu. Konkrétní výstupy projektu budou přístupné prostřednictvím počítačové sítě Internet v rámci IS MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.