Project information
Využití nukleární magnetické rezonance pro studium vnitřních pohybů biomolekul (frvs)

Project Identification
FRVS/1851/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Nukleární magnetická rezonance se v posledních letech stává stále více potřebnou a vyhledávanou metodou pro výzkum biomolekul. Mění se tak ze složitého nástroje, zajímavého jen pro úzkou skupinu vědecké obce, v aplikovanou metodu, která je užívána rutině všemi, kdo mají v této oblasti alespoň nezbytné teoretické a praktické vzdělání. Postupy nukleární magnetické rezonance pro strukturní studie postupně pronikají do obecného povědomí. Složité experimenty jsou nadále optimalizovány tak, aby byly snadno pochopitelné i pro širokou uživatelskou veřejnost.
Snad ještě důležitejší oblastí, kterou nám nukleární magnetická rezonance narozdíl od jiných metod umožňuje sledovat, jsou molekulové pohyby. Dosud byl takový výzkum díky své teoretické náročnosti doménou expertů, kteří se této tématice plně věnovali. V takovýchto studiích se pohybujeme na časové škále ps-ns (rychlé pohyby), dále vidíme us-ms pohyby, které silně ovlivňují strukturu molekuly, a dostáváme se až k pomalým pohybům v řádech sekund, které lze ovšem sledovat i jinými experimentálními technikami.
Našim cílem je umožnit každému nahlédnout do těchto málo prozkoumaných, ale pro popis funkce proteinů i nukleových kyselin zcela zásadních jevů. Hlavní důraz klademe na zavedení jednoduché metody analýzy pohybů biomolekul do individuální výuky studentů Přírodovědecké fakulty.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.