Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností

Investor logo
Project Identification
GAP205/10/1374
Project Period
1/2010 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Projekt navrhuje vyvíjet plazmochemické metody pro syntézu a funkcionalizaci uhlíkových nanotrubek (CNTs), studovat roli katalyzátoru a jeho podkladového materiálu na růst CNTs a zkoumat funkční vlastnosti nanotrubek (studená emise, elektrická vodivost a elektrochemická aktivita). CNTs budou syntetizovány pomocí metody pevného katalyzátoru unikátním procesem mikrovlnného pochodňového výboje při atmosférickém tlaku. Bude vyvíjen i levný proces atmosférického doutnavého výboje (APG), tj. APG na kHz frekvencích bez použití hélia. Bude zkoumána restrukturalizace katalyzátoru plazmovými výboji pro různé podkladové materiály a použití nekonvečních podkladových materiálů jako jsou nanostrukturované plazmové polymery. Funkcionalizace CNTs a obalení CNTs polymerem bude prováděno, kromě konvečních postupů, i v pulzním nízkotlakém v.f. výboji a APG. Plazmové procesy budou zkoumány
optickou emisní spektroskopií, hmotnostní spektroskopií, sondovými a elektrickými měřeními.

Publications

Total number of publications: 27


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.