Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Srovnávací morfologie a imunohistochemie v hodnocení fylogenetických vztahů mezi zástupci raných linií kmene Apicomplexa

Investor logo
Project Identification
GPP506/10/P372
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Kmen Apicomplexa představuje nejúspěšnější skupinu eukaryotických parazitů pozůstávající výhradně z parazitických rodů, které infikují široké spektrum obratlovců i bezobratlých. Mnohé z nich jsou původci významných onemocnění člověka, jako jsou malárie, toxoplasmóza a kryptosporidióza. Možnosti kontrolovat tyto nemoci jsou značně omezené z mnoha důvodů včetně absence účinných vakcín nebo léků. Podávaný projekt je zaměřen na srovnávací studii zástupců raných linií Apicomplexa se zřetelem na gregariny a kryptosporidie. Studium rozmanitosti hostitelsko-parazitických interakcí vzniklých v důsledků fylogenetických adaptací je nezbytné pro celkové pochopení evoluční strategie výtrusovců na buněčné úrovni a přehodnocení jejich fylogenetických vztahů. Hlubší poznání raných zástupců Apicomplexa včetně gregarin a jim příbuzných organizmů umožní lépe proniknout do fascinující biologie této enigmatické skupiny parazitů a prozkoumat další možnosti praktických aplikací, jako například nová terapeutika směrovaná proti některým onemocněním způsobených výtrusovci.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next