Project information
Kolísání klimatu České republiky v období přístrojových pozorování na základě homogenních sekulárních řad

Investor logo
Project Identification
GAP209/10/0605
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Czech Hydrometeorological Insitute

Projekt se zabývá prověřením a zdokonalením stávajících metod kontroly kvality údajů a homogenizace časových řad a jejich softwarovým zpracováním, včetně vývoje nových metodických postupů homogenizace. Nově vyvinuté postupy jsou aplikovány na řady termínových, denních a měsíčních hodnot meteorologických prvků vybraných sekulárních stanic s cílem získat dlouhé homogenní řady meteorologických prvků v České republice. Tyto řady jsou základem pro korekci a prodloužení průměrných řad ČR pro teplotu vzduchu (do roku 1771) a srážky (1803). Homogenizované staniční a průměrné řady jsou analyzovány současnými statistickými metodami s cílem studovat dlouhodobou časovou a prostorovou variabilitu klimatu České republiky se zřetelem na její trendy a kolísání. Analyzuje se vliv přirozených (solární a vulkanická činnost, NAO, ENSO) a antropogenních (skleníkové plyny, aerosoly) klimatotvorných faktorů a jimi podmíněný klimatický signál ve studovaných řadách. Výsledky analýzy pro Českou republiku jsou prezentovány v širším evropském kontextu.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.