Vliv historických klimatických a hydrometeorologických extrémů na svahové a fluviální procesy v oblasti Západních Beskyd a jejich předpolí

Investor logo
Project Identification
GAP209/10/0309
Project Period
1/2010 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of Ostrava

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.