Local DNA structures ,their chemical reactivity and relations to genetic diseases and cancer

Investor logo
Project Identification
GA204/96/1680
Project Period
1/1996 - 1/1998
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Biophysics
Research Institute of Child Health Brno

V minulých letech navrhla naše laboratoř chemické sondy DNA (selektivní pro jednořetězcovou DNA) založené na komplexech oxidu osmičelého s dusíkatými ligandy (Os,L), které jsou nyní běžně ve světě používány. V tomto projektu je navržen výzkum, který by měl vést ke zlepšení těchto sond, zejména co se týče přesnější interpretace získaných výsledků a použitelnosti Os,L při studiu DNA přímo v buňkách. Výzkum reaktivity komplexů OsO4 s 1,10-fenantrolinem (Os,phen) a jeho deriváty (reagujícími s dvoušroubovicovou DNA) bude zaměřen na vypracování metody footprintování DNA (sledování interakcí DNA s bílkovinami) přímo v buňkách. Budou navrženy metody umožňující aplikaci Os,L nejen při výzkumu intracelulárních plasmidů, ale i genomové (chromosomální) DNA, využívající poly- a momoklonálních protilátek, které budou v rámci tohoto projektu získány a/nebo charakterizovány. Bude navržena metoda stanovení 5-methylcytosinu v DNA pomocí Os,L.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.