Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Matematické struktury (Matematické struktury)

Project Identification
MUNI/A/0964/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předmětem tohoto projektu je zapojení zejména doktorských studentů Ústavu matematiky a statistiky PřF MU do studia matematických struktur v algebře, geometrii a analýze. V projektu se zaměříme na některé speciální oblasti a směry, kde učitelé našeho ústavu dosahují dlouhodobě velice kvalitních výsledků. Jde zejména o algebraickou teorii čísel, uspořádané algebraické struktury, diferenciální geometrii, algebraickou topologii, diferenciální a diferenční rovnice a dynamické rovnice na časových škálách.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next