Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti mikrobiologie (MIKROBIOLOGIE)

Project Identification
MUNI/A/0985/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je vytvořit předpoklady pro realizaci vědeckovýzkumných studentských projektů, které jsou zpracovávány v rámci diplomových a disertačních prací na PřF MU v magisterském zaměření Mikrobiologie a doktorském studijním programu oboru Mikrobiologie. Přidělené finanční prostředky budou využity k podpoře řešení aktuálních témat, která patří v tomto oboru ke stěžejním a jejichž výsledky nacházejí bezprostřední uplatnění v základním a aplikovaném výzkumu a v praxi. V tomto smyslu bude podpora využita při řešení prací studentů zaměřených zejména do oblasti identifikace a molekulární diagnostiky patogenních a probiotických mikroorganismů, biotechnologie, vliv vnějšího prostředí na mikrobiální buňku a ekologie mikroorganismů. Řešení projektu umožní výrazným způsobem zvýšit kvalitu studentských projektů, zpracování nových metodicky náročných témat a prezentaci dosažených výsledků na konferencích a v odborných časopisech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.