Posílení a zkvalitnění tvůrčí činnosti studentů PřF v oborech matematika, fyzika a vědy o Zemi (KVAS-MPG)

Project Identification
MUNI/A/1060/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na posílení motivace studentů a jejich učitelů (vedoucí diplomové práce, školitel) k prezentaci výstupů své práce. Cílem je nastavit a finančně podpořit systém oceňování kvalitních studentských publikací a vystoupení na mezinárodních konferencích a zároveň zvýšit dostupnost kvalitních elektronických informačních zdrojů, nezbytných při tvůrčí činnosti.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.