Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Posílení a zkvalitnění tvůrčí činnosti studentů PřF v oborech matematika, fyzika a vědy o Zemi (KVAS-MPG)

Project Identification
MUNI/A/1060/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na posílení motivace studentů a jejich učitelů (vedoucí diplomové práce, školitel) k prezentaci výstupů své práce. Cílem je nastavit a finančně podpořit systém oceňování kvalitních studentských publikací a vystoupení na mezinárodních konferencích a zároveň zvýšit dostupnost kvalitních elektronických informačních zdrojů, nezbytných při tvůrčí činnosti.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next