Project information
Vývoj metodologie a instrumentace analytické chemie pro studium složení a vlastností přírodních a syntetických materiálů (MIA)

Project Identification
MUNI/A/0992/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Rozvoj některých analytických technik již dosáhl mezí možností nebo se jim blíží. Podstatného zlepšení parametrů analytických metod, jako jsou meze detekce, citlivost, selektivita, přesnost, pravdivost, správnost a efektivita lze proto dosahovat jen účelně volenou kombinací analytických technik.

Publications

Total number of publications: 81


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.