Geodynamické a environmentální procesy na východním okraji Českého masívu (Geodyn)

Project Identification
MUNI/A/1049/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na řešení problémů, na které se ÚGV dlouhodobě ve svém výzkumu specializuje:

  • Geodynamický vývoj styku Českého masívu a Západních Karpat
  • Vývoj magmatických a metamorfovaných komplexů a jejich mineralizací
  • Evoluce fanerozoika
  • Migrace a mobilita anorganických polutantů v přírodním prostředí; geochemický vývoj prostředí ovlivněný lidskou činností
  • Aplikovaná geologie
  • Geoarcheologie a vývoj krajiny v kvartéru

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.