Posílení a zkvalitnění tvůrčí činnosti studentů PřF v biologických a chemických oborech (KVAS-BCH)

Projekt je zaměřen na posílení motivace studentů a jejich učitelů (vedoucí diplomové práce, školitel) k prezentaci výstupů své práce. Cílem je nastavit a finančně podpořit systém oceňování kvalitních studentských publikací a vystoupení na mezinárodních konferencích a zároveň zvýšit dostupnost kvalitních elektronických informačních zdrojů, nezbytných při tvůrčí činnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.