Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Determination of a chromosomal map and characterization of bacteriophages in the starter culture Staphylococcus carnosus

Project Identification
OK 179
Project Period
1/1996 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předmětem řešení projektu je molekulárně-biologická charakterizace bakteriálního druhu Staphylococcus carnosus, který je diminantní složkou startovacích kultur při výrobě salámů. Cílem projektu je stanovení profágů u S. carnosus a příprava vhodného klonovacího systému. Bude objasněn základ rezistence stafylokoků k polyvalentním bakteriofágůma charakterizován restrikčně-modifikační systém u S. carnosus. Na základě analýzy genomu bude upřesněna taxonomická klasifikace S. carnosus a definována vzájemná příbuznost s jinými druhy rodu Staphylococcus.