Podnikatelské prostředí v kontextu regionální politiky EU (POPROREP)

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Economics and Administration. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/0962/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt je jedním ze způsobů, jak navázat na předchozí výzkum prováděný na Katedře regionální ekonomie a správy a jak současně zapojit do výzkumné činnosti katedry i studenty. Projekt je zaměřen na implementaci vlastní metodiky hodnocení podnikatelského prostředí českých krajů a v jeho rámci budou také zkoumány možnosti regionální politiky EU pozitivně ovlivňovat podnikatelské prostředí a zvyšovat konkurenceschopnost, a to prostřednictvím celkové analýzy regionální politiky EU a prostřednictvím analýz vybraných otázek této politiky. Důraz bude v projektu kladen na potenciál pro tvorbu a transfer inovací. Aktuálnost řešení dané problematiky vyplývá ze všeobecného poznání o nutnosti zabezpečení dlouhodobého ekonomického růstu resp. konkurenceschopnosti v podmínkách globální ekonomiky prostřednictvím přechodu České republiky k tzv. znalostní ekonomice, za jejíž klíčové parametry jsou pokládány zejména právě schopnost tvorby a šíření technických inovací a úroveň rozvoje informačních a komunikačních technologií).

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.