Nové trendy ve výzkumu geometricky proměnných hvězd

Project Identification
MEB0810095
Project Period
1/2010 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Světelné změny geometricky proměnných hvězd jsou způsobeny zejména změnou geometrie hvězdy nebo dvojhvězdy a to v důsledku změny orientace hvězdy nebo složek dvojhvězdy vzhledem k pozorovateli, nejčastěji při rotaci nebo při oběhu složek v dvojhvězdné soustavě. Patří mezi ně hvězdy s fotometrickými skvrnami jako například magnetické chemicky pekuliární (mCP) hvězdy raného spektrálního typu, proměnné hvězdy typu RS CVn pozdního spektrálního typu, dvojhvězdy s nízkou hmotností, zákrytové a slapově deformované dvojhvězdy nebo dvojhvězdy s tranzitujícími exoplanetami. Analýzou jejich periodických a případně i aperiodických změn lze získat informace o fyzice hvězd, hvězdných soustava exoplanet. Konkrétně jde o fyziku skvrn na mCP hvězdách, vysvětlení rozporu teoretických modelů a pozorovaných hodnot u dvojhvězd s malou hmotností, dále o procesy v interagujících dvojhvězdách a o vývoji a vnitřní stavbě hvězd. Při řešení projektu budou získána nová, kvalitní pozorovací data. Ta budou zpracována a dále interpretována pomocí námi vytvořených fenomenologických a fyzikálních modelů. Nově vyvinuté postupy a metody bude možné využít i v jiných oblastech astrofyziky.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.