Magnetické a proměnné hvězdy: od pozemských pozorování k družicovým

Project Identification
MEB061014
Project Period
1/2010 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of Vienna

Projekt vědeckotechnické spolupráce ČR - Rakousko (AKTION). Magnetické chemicky pekuliární hvězdy (a obecně i proměnné hvězdy) byly tradičně pozorovány pomocí pozemských přístrojů. V dnešní době specializované družice jako COROT a MOST poskytují data s nevídanou přesností a s rovnoměrným časovým rozložením. Cílem předkládaného projektu je vzájemná spolupráce mezi renomovanými ústavy na analýze dat získaných pomocí družicových pozorování, podávání žádostí a získávání doplňujících pozemských pozorování, zpracování dat a jejich vědecká interpretace. Získané výsledky budou důležité pro teorii hvězdných atmosfér a pro naše pochopení hvězdného vývoje.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.