Zkušenostní a reflektivní učení - podpora profesní přípravy studentů (ZRU)

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Arts. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0202
Project Period
4/2011 - 3/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Cooperating Organization
Diagnostický ústav pro mládež, Středisko výchovné péče a Školní jídelna

Projekt reaguje na aktuální potřeby studentů vybraných oborů a fakult MU, od nichž praxe při plnění celé řady výchovně vzdělávacích úkolů (např. realizace průřezových témat RVP, efektivních programů prevence sociálně patologických jevů apod.) žádá znalosti a dovednosti z oblasti zkušenostního a reflektivního učení (dále ZRU).
Během projektu bude ve studijním programu Pedagogika na FF MU vytvořen a realizován (v ČR jediný) speciální studijní modul, v němž se budou mít studenti několika relevantních oborů možnost na tyto úkoly dle svých potřeb a zaměření profesně vybavit, popř. získat další formální kvalifikaci v podobě diploma supplement.
Vzdělávací modul bude konstruován v rámci mezioborové spolupráce několika akademických pracovišť na základě aktuálních a empiricky podložených konceptů a ve spolupráci s partnery rovněž deklarovaných potřeb praxe. Do projektu se zapojí přední erudovaní odborníci a produkty vytvořené během jeho trvání budou rovněž volně k dispozici všem dalším zájemcům.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.