Project information
Diagnostický význam amplifikace genů hTERC a MYCC při vzniku a vývoji cervikálních intraepiteliálních dysplázií a karcinomu děložního hrdla

Project Identification
NT11089-4/2010
Project Period
9/2010 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Keywords
cervical carcinoma, cervical intraepithelial neoplasia, genetic alteration, hTERC amplification, MYCC amplification, FISH, arrayCGH
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

1. U cervikálních prekancerózních lézí a karcinomu děložního hrdla byly opakovaně zjištěny specifické genetické abnormality (amplifikace genů hTERC, MYCC), které lze považovatza důležité genetické markery predikující maligní transformaci a progresi onemocnění.
2. V projektu budou vyřešeny tyto chromozomové abnormality u souboru pacientek z MOÚ v Brně s histologicky potvrzenými prekancerózními "high grade" lézemi pomocí techniky FISH.
3. Výsledky by měly sloužit jako pomocný nástroj k zjištění, které vzorky obsahují vysoce rizikovou infekci HPV a chromozomové aberace spojené s potenciálem progrese a rakovinného bujení.
4. Pomocí techniky array-CGH budou vyšetřeny vzorky karcinomu děložního hrdla. Cílem je zjišťování nových a upřesnění stávajícíh oblastí amplifikací a delecí genů souvisejících se vznikem tohoto onemocnění.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.