Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Univerzitní výuka matematiky v měnícím se světě (Univerzitní výuka matematiky)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0203
Project Period
10/2010 - 9/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Home Credit International a.s.
UniCredit Bank Czech Republic a.s.

V rychle se měnícím světě umožňuje matematické myšlení pružnou orientaci a přizpůsobení se novým skutečnostem. Projekt je proto zaměřen na inovaci výuky aplikované matematiky (v bakalářském a magisterském stupni) a servisní výuky matematiky pro jiné obory s cílem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů
matematických i nematematických oborů a jejich připravenosti pro potřeby současné i budoucí praxe. Celý projekt je inovativní v přiblížení matematiky reálnému světu a rozšiřuje profil absolventa od "aplikované matematiky" k "matematice v aplikacích". Ve spolupráci s partnery projektu a experty z praxe bude výuka aplikované matematiky úzce propojena s řešením praktických problémů. Servisní výuka bude koncipována novým modulárním způsobem založeným na co nejrychlejším zvládání výpočetních modelů potřebných v oboru, pro který je výuka určena, ovšem při zachování přiměřeného rozsahu matematické teorie, která vede k matematickému myšlení samotnému.

Publications

Total number of publications: 62


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next