Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Inovace výuky aplikované fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity (InovaceFyzikyMU09)

Záměrem projektu je komplexní inovace prakticky zaměřených kurzů, která přiblíží fyzikální vzdělávání na PřF MU současné průmyslové a vědeckovýzkumné praxi, a studium tak lépe vybaví budoucí absolventy z hlediska uplatnění na trhu práce. Klíčovým prvkem projektu je zapojení odborníků z partnerských institucí do přípravy inovací. Projekt zastřešuje inovace fyzikálních praktik a praktických kurzů určených pro mezioborová studia, rozvoj výuky v unikátní laboratoři Čisté prostory (jediné svého druhu v ČR) a činnosti zaměřené na praxe studentů a přednášky odborníků z praxe.

Publications