Inovace výuky aplikované fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity (InovaceFyzikyMU09)

Záměrem projektu je komplexní inovace prakticky zaměřených kurzů, která přiblíží fyzikální vzdělávání na PřF MU současné průmyslové a vědeckovýzkumné praxi, a studium tak lépe vybaví budoucí absolventy z hlediska uplatnění na trhu práce. Klíčovým prvkem projektu je zapojení odborníků z partnerských institucí do přípravy inovací. Projekt zastřešuje inovace fyzikálních praktik a praktických kurzů určených pro mezioborová studia, rozvoj výuky v unikátní laboratoři Čisté prostory (jediné svého druhu v ČR) a činnosti zaměřené na praxe studentů a přednášky odborníků z praxe.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.