Výzkum, vývoj a ověření osobního dozimetru pro důlní prostory (Dozimetry)

Project Identification
FR-TI2/464
Project Period
6/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Industry and Trade of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
VF, a.s.

Jde o projekt vývoje nového typu dozimetrů pro pracoviště zabývající se důlní činností, kde se v současné době používají 2 typy dozimetrů pro práci v dolech: české OD-88 a francouzské Algade. Dozimetry české provenience již neodpovídají novým požadavkům, francouzské dozimetry jsou drahé.
Vyvinuté dozimetry musí splňovat náročná kritéria pro práci v dolech, proto budou testovány v důlních podmínkách v různých klimatických, časových a zátěžových podmínkách a výsledky budou porovnávány s výsledky získanými jinými laboratorními a měřícími přístroji.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.