Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby

Project Identification
NT11152-6/2010
Project Period
9/2010 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of Ostrava

Cílem projektu je posoudit vliv vybraných potenciálních rizikových faktorů genetických a psychosociálních na vznik ACH formou srovnání frekvence výskytu těchto faktorů ve skupině nemocných ACH a ve skupině kontrolních osob. Konečným cílem projektu je využití získaných znalostí o působení těchto rizikových faktorů pro primární a sekundární prevenci tohoto onemocnění.

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.