Klinická a komparativní morfologie - výukové moduly konsolidující preklinické a klinické obory (Klinická morfologie)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0318
Project Period
1/2011 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Animal Physiology and Genetics of thr ASCR, v. v. i.
University of Veterinary Sciences Brno

Projekt je zaměřen na vytvoření nové formy výuky veterinátní medicíny, kde budou blíže propojeny morfologické a klinické disciplíny. Cílem projektu je jednak vytvoření zcela nových volitelných předmětů a kursů, u stávajících předmětů je plánováno zavedení moderních metodik či vytvoření nových preparátů do praktických cvičení. Projekt klade důraz zejména na praktickou část jednotlivých kurzů s cílem naučit studenty aktivně využívat morfologické zmalosti v klinické praxi. Součástí projektů je vytvoření prakticky použitelných tištěných publikací nicméně důray bude kladen i na moderní formu dokumentace s možností bezprostředního využití informací formou e-learningu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.