Project information
Globální a regionální modelové simulace klimatu ve střední Evropě v 18.-20. století v porovnání s pozorovaným a rekonstruovaným klimatem

Investor logo
Project Identification
GAP209/11/0956
Project Period
1/2011 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Charles University
Czech Hydrometeorological Insitute

S použitím globálního cirkulačního modelu CGCM ARPEGE-Climat/NEMO je proveden ensemble simulací s perturbovanými počátečními podmínkami modelu oceánu. Data vybraného členu ensemblu CGCM pak slouží jako vstup regionálního klimatického modelu RCM ALADIN-Climate/CZ pro provedení podrobné simulace klimatu střední Evropy pro období 1701-2010. Pro teplotu vzduchu a srážky jsou modely validovány se zřetelem na homogenizované teplotní a srážkové řady sekulárních meteorologických stanic (se začátkem ve 2. polovině 18. století pro teplotu a v 1. polovině 19. století pro srážky) a rekonstrukce teploty vzduchu a srážek podle dokumentárních pramenů (1701-1854) a přírodních proxy dat. Porovnání modelových simulací a empirických řad je využito pro studium nízkofrekvenčního a vysokofrekvenčního signálu v obou typech řad. Studuje se míra přírodního a lidského vlivu na variabilitu klimatu posledních tří století podle empirických řad a modelových simulací.

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.