Inovace předmětů Profesní a Kariérového poradenství

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Arts. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
FRVS/2165/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je inovace výuky dvou předmětů, které se vyučují na různých stupních vysokoškolského studia v rámci studijního programu Pedagogika. Jedná se o inovaci výuky předmětu Profesní poradenství vyučovaného v rámci bakalářského stupně studia a předmětu Kariérové poradenství vyučovaného v rámci navazujícího magisterského studia. Inovace bude zacílena na podporu vybraných poradenských dovedností a to diferencovaně podle stupně vysokoškolského vzdělávání. Konkrétně se inovace promítne v nové profilaci každého z předmětů směrem k získání vybraných poradenských dovedností, aktualizaci obsahu každého z předmětů, v provázanosti výuky s praxí a v rozšíření elektronické studijní opory u každého z předmětů.
Inovací obou předmětů přispějeme ke zvýšení efektivity a kvality vzdělávání v prezenčním studiu studijního programu Pedagogika v duchu soudobých evropských trendů ve vzdělávání kariérových poradců a rozšíříme uplatnitelnost absolventů programu Pedagogika o oblast služeb kariérového poradenství (Dlouhodobý záměr MU, 2009).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.