Inovace a zavedení nových vybraných praktických úloh pro obor chemie konzervování-restaurování (FRVŠ 2011 Příhoda)

Project Identification
FRVS/1202/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen a na inovaci a zavedení nových úloh do praktických cvičení pro studijní obor Chemie konzevoání-restaurování, a to konkrétně na oblast molekulové spektroskopie, plazmových metod a konzervování-restaurování papírových artefaktů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.