Inovace výuky statistiky - implementace jazyka R

Project Identification
FRVS/2239/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt je zaměřen na inovaci výuky aplikované matematiky bakalářského a magisterského studia na Přírodovědecké fakultě MU v Brně.
Náplň projektu spočívá v zavedení jazyka R do výuky některých statistických předmětů uvedených níže. Zejména se jedná o využití podpory tohoto software při přednáškách a dále při řešení praktických úloh ve cvičeních.
R je programovací jazyk a prostředí určené pro statistickou analýzu dat a jejich grafické zobrazení. Protože je zdarma, R již předstihlo počtem uživatelů mnoho komerčních programů a stalo se faktickým standardem v řadě oblastí statistiky.
Motivací projektu je tedy vytvoření jednotné softwarové podpory pro výuku statistiky s využitím jazyka, který je volně šířitelný a patří k nejrozšířenějším a nejpoužívanějším v této oblasti.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.