Project information
Inovace předmětu "Strukturní biochemie - seminář" formou virtuální laboratoře a e-learningových odpovědníků

Project Identification
FRVS/2066/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Nedávný rozvoj metod určování struktur proteinů a nukleových kyselin měl zásadní dopad nejen na porozumění biochemickým dějům v rámci základního výzkumu, ale i na pokroky v medicíně a na technologický vývoj (biotechnologie, nanotechnologie).

Z nutnosti potřeby poskytnout odpovídající přehled o moderních biochemických přístupech i studentům vznikl předmět C9530 (Strukturní biochemie). C9530 je tvořen souborem přednášek zabývajících se metodami určováním struktur biologicky důležitých molekul. Z důvodů zájmu studentů o praktické procvičení probírané látky vznikl později předmět C9531 (Strukturní biochemie - seminář). C9531 se snaží již na počátku studia biochemie poskytnout studentům praktický vhled do dané problematiky. Z důvodů enormně zvýšeného zájmu o oba předměty ze strany studentů, vzniká hlavně u předmětu C9531 nutnost změnit koncept výuky. Navrhujeme inovovat předmět zavedením prvků e-learningu, které zefektivní jak procvičování látky studenty, tak hodnocení studentů učitelem. Dále plánujeme rozšířit množství studijních pomůcek (modely molekul), aby postačovaly pro zvýšený počet studentů.


Hlavní motivací inovace předmětu je umožnit zvýšenému počtu studentů získat zkušenost se zpracováním reálných dat z oblasti biochemických měření zaměřených na určování struktur. Takto získané dovednosti doplní teoretické znalosti studentů a poskytnou inspiraci pro vlastní přístup k řešení reálných problémů (biochemických, biofyzikálních, medicínských) v dalším studiu i praxi.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.