Inovace vybavení laboratoře biologické antropologie

Project Identification
FRVS/1945/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt si klade za cíl zkvalitnit výuku předmětů z oblasti biologie člověka (Anatomie pro antropology cvičení I, II a III, Metody antropologie I, Metody antropologie II, Forenzní antropologie cvičení, Individuální vývoj člověka,Aktuální trendy v analýze tvaru a obrazu v antropologii). Studenti antropologie se v nich seznamují se strukturami lidského
těla na různých úrovních rozlišení a jejich variabilitou v rámci lidských populací. Prakticky procvičují tradiční morfoskopické a morfometrické postupy a díky modernímu přístrojovému vybavení Ústavu antropologie (pořízeného zčásti i díky podpoře projektu FRVS 1404/2008 Inovace vybavení pro výuku morfologických předmětů) i moderní postupy geometrické morfometrie.
Projekt se zaměří na doplnění přístrojového vybavení Laboratoře biologické antropologie s důrazem na záznam a analýzu morfologických struktur a složení těla u živého člověka.Cílovou skupinu projektu tvoří studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia antropologie a další studenti biologie a jiných oborů, kteří si zapíší inovované předměty. Takto koncipovaná výuka umožní studentům osvojit si nejmodernější dokumentační (záznamové) a analytické postupy a zkvalitní jejich dovednosti z hlediska jejich specializace i všeobecných možností aplikace v praxi. Komplexnost řešení projektu spočívá v provázanosti využití nového přístrojového vybavení z hlediska tematické návaznosti a postupného zvyšování náročnosti a prohlubovaní praktických dovedností v jednotlivých předmětech. Nově zakoupené přístroje budou účelně využívány i v rámci přípravy bakalářských, diplomových,rigorózních a dizertačních prací.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.