Project information
Algebraické metody v geometrii s potenciálem k aplikacím (AmeGA)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/20.0003 (kod CEP: EE2.3.20.0003)
Project Period
5/2011 - 4/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Dlouholetá tradice prolínání algebraických a geometrických metod ve výzkumu na Masarykově univerzitě bude rozšířena, obohacena o nová témata a potenciálně nasměrována k aplikacím v jiných vědních oblastech (např. funkční imaging v lékařských vědách). Hlavními nástroji budou:
(1) zapojení dvou klíčových zahraničních odborníků v oblastech abstraktních algebraických nástrojů a diferenciální geometrie (Michael Makkai, McGill, Kanada - vyšší teorie kategorií a logika; Dmitri Alekseevsky, Moskva, Edinburgh - diferenciální geometrie a reprezentace Lieových algeber a grup, zájem o imaging v neurovědách apod.),
(2) nasměrování vlastního týmu mladých pracovníků se silnými zahraničními zkušenostmi a jejich doplnění o 4 převážně zahraniční post doktorandy,
(3) vytvoření komunikačních platforem s potenciálními partnery pro aplikace geometrických technik v jiných vědních oblastech, včetně mezinárodních sítí.
Jádro realizačního týmu bude pokračovat v uvedených směrech i po skončení projektu.

Publications

Total number of publications: 28


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.