Rozvoj univerzit třetího věku na českých vysokých školách

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Rector's Office. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
ROZV/C/32/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Cílem projektu je vytvoření a ověření nových semestrových specializačních kurzů, které jsou úzce tématicky zaměřené a vycházejí vstříc požadavkům seniorů na větří diverzifikaci programu a možnost jejich aktivnějšího zapojení. Postupná transformace U3V na MU vychází z nových pedagogických, psychologických, andragogických a medicínských přístupů k udržení zdraví a aktivního přístupu seniorů k životu

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.