Cucurbiturily a jejich deriváty umožňující tvorbu vodíkové vazby mezi ogranickými molekulami ve vodě (CB-H)

Project Identification
LH11012
Project Period
3/2011 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt si klade za cíl vyvinout supramolekulární systémy, ve kterých budou dvě nebo více organických molekul (hostů) vázány prostřednictvím vodíkových vazeb ve vodném prostředí. Za tímto účelem budou syntetizovány makrocyklické hostitelské sloučeniny - cucurbit[n]urily a jejich deriváty, které budou s hosty vytvářet inkluzní komplexy. Uvnitř kavity hostitele budou hosté izolovány od molekul vody, čímž bude umožněna tvorba vodíkové vazby mezi nimi. Bude také testována možnost, zda se samotné hostitelské molekuly nemohou podílet na tvorbě vodíkové vazby prostřednictvím atomů kyslíku karbonylových skupin přítomných v jejich struktuře.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.