Inovace výuky archeologie a muzeologie pro praxi v kontextu mezioborové a mezinárodní spolupráce

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/28.0230
Project Period
9/2012 - 6/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na širokou inovaci výuky archeologie a muzeologie v souladu s moderními didaktickými metodami a novými požadavky praxe. Plánované inovace výuky reagují na rychle se rozvíjející aplikaci přírodovědných metod v archeologické vědě a výzkumu. Stále nové metody a možnosti vyžadují od budoucích pracovníků nejen schopnost rychle zvládnout je samotné, ale také chápat kontext, z něhož vycházejí. Mezioborová a mezinárodní komunikace je proto strategickou devizou, kterou chceme zhodnocovat jak efektivnější výukou (e-learning, laboratorní praktika, praxe), tak výukou v cizích jazycích, i otevřením výuky studentům blízkých oborů i mezioborovou výukou našich studentů. Praktické zvládnutí nových metod, možnost si aktivně vyzkoušet moderní přístroje nebo laboratorní techniku a zavedení praxí přímo v institucích, které jsou nejčastějšími příjemci absolventů oboru, zásadně zvyšují šance studentů na budoucí uplatnění nejen v archeologii, ale v širokém spektru pracovních příležitostí.

Publications

Total number of publications: 40


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.