Project information
Standardizace IT gramotnosti na Masarykově univerzitě (SITMU)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/28.0237
Project Period
1/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Technology Transfer Office
Cooperating Organization
Microsoft s.r.o.

Cílem projektu je inovovat a standardizovat základní IT vzdělání napříč Masarykovou univerzitou. Toto vzdělání bude rozděleno na blok vzdělání IT gramotnosti a to jak v oblasti standardní práce s IT tak v oblasti základních odborných IT dovedností, které jsou nutné, aby studenti mohli ve svém oboru IT používat a blok zabývající se otázkami bezpečnosti a ochrany informací.
S prudkým rozvojem IT a služeb na internetu roste i potřeba po gramotnosti v této oblasti. Jednou z nejpalčivějších potřeb je právě schopnost bezpečně existovat na internetu a být schopen využívat IT služby, aniž by došlo k navýšení rizika ztráty osobních informací. Studenti Masarykovy univerzity by měli mít povědomí, jak se chovat v elektronickém světě tak, aby mohli využívat nové možnosti a na druhou stranu nedošlo k jejich osobnímu ohrožení.
Projekt počítá se zapojením renomované IT společnosti MICROSOFT s.r.o. Dále dojde k nejakutnější inovaci vybavení učeben a stabilizaci modelu správy IT pro výuku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.