Atlas minerálů jako pomůcka pro praktickou výuku (Atlas minerálů)

Project Identification
FRVS/76/2012
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt předpokládá vytvoření interaktivního studijního materiálu formou webového atlasu, který usnadní posluchačům geologicky zaměřených oborů individuální přípravu na praktickou výuku mineralogicky orientovaných předmětů. Cílovou skupinou jsou studenti geologických oborů na všech vysokých školách přírodovědného i technického zaměření v České republice, zejména posluchači bakalářského a magisterského stupně, a to nejen prezenční a kombinované formy studia, ale i účastníci Univerzity třetího věku a programů celoživotního vzdělávání. Výstupem projektu bude snadno dostupný webový Atlas minerálů, který bude přehlednou formou prezentovat originální fotografickou dokumentaci minerálů. Obrazová dokumentace bude doplněna o vysvětlující a zpřesňující textovou část. Kombinace rozsáhlé obrazové dokumentace a doprovodného textu naváže na teoretickou výuku a vhodně doplní znalosti nabyté studiem v terénu a v ne vždy snadno dostupných sbírkových fondech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.