Zavedení cvičení z proteinové krystalografie a cirkulárního dichroismu do výuky

Project Identification
FRVS/1828/2012
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Krystalografie proteinů se jako klíčová technika strukturní biologie zaměřuje na určování prostorové struktury proteinů pomocí difrakce rentgenového záření na monokrystalech. Krystalizace proteinů je empirická metoda spočívající v hledání individuálních podmínek a parametrů ovlivňujících vznik krystalů a v jejich následné optimalizaci.
Význam má také předpověď sekundárních struktur, které mohou napomoci alespoň částečně charakterizovat studovaný protein. Cirkulární dichroizmus / CD-spektroskopie měří rozdíly v absorpci levotočivého a pravotočivého polarizovaného světla, které se objevují vzhledem k strukturní asymetrii. Absence pravidelné struktury vykazuje nulovou CD intenzitu, zatím co uspořádaná struktura vykazuje spektrum, které obsahuje pozitivní i negativní signál.
Studenti si v rámci cvičení samostatně vypěstují krystal lysozymu a lektinu CV-IIL, seznámí se s měřením krystalů na difraktometrech a synchrotronech a na závěr se seznámí s řešením makromolekulárních struktur. V CD-spektroskopii si otestují práci se standardní látkou poly-L-lyzinem, zjistí její strukturní změny při různém pH, které následně aplikují na určený protein (v našem případě lysozym) a jeho strukturu potvrdí predikčním programem.
Vypracované úlohy budou sloužit k inovaci předmětu C9320 „Metody biochemického výzkumu-laboratorní cvičení“, ve kterém mají studenti možnost si vyzkoušet pokročilé metody používané v biochemii či absolvovat úlohy na méně běžných zařízeních. Získané poznatky mohou absolventi uplatnit kromě akademické sféry i v praxi, např. ve farmaceutickém a chemickém průmyslu. Cílem našeho projektu je vytvořit pro tyto předměty kvalitní a moderní materiály v elektronické podobě, jež budou umístěny na fakultních webových stránkách, přístupných jak pro studenty, tak i pro širší veřejnost.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.