Inovace a nová koncepce předmětů základní výuky biochemie

Project Identification
FRVS/1647/2012
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt inovuje základní výuku biochemie bakalářského studia na PřF MU v Brně. Nová koncepce vychází vstříc požadavkům na modularizaci studijních plánů. Kurz je nově rozdělen tak, aby základní a přitom ucelené informace a znalosti mohl student získat již v předmětu Biochemie I (dosud je nutno absolvovat též předmět Biochemie II.) Předmět Biochemie II pak přinese rozšíření a řadu nových kapitol. Akcentovány budou části pojednávající o aplikaci biochemických poznatků v praxi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.