Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka

Project Identification
FRVS/1765/2012
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Dobrá znalost anatomie a morfologie kostí lidského skeletu je základním předpokladem antropologického zpracování kosterních pozůstatků, ať už v kontextu historické nebo forenzní antropologie. Cílem předkládaného projektu je vytvořit interaktivní učební materiály pro studium morfologie kosterní soustavy člověka, které na rozdíl od klasických anatomických učebnic poskytnou představu o tvarové a velikostní variabilitě kostí (sexuální dimorfismus, morfologické změny v průběhu života, variety morfoskopických znaků, populační zvláštnosti, významné vnitropopulační a mezipopulační rozdíly, asymetrie a stranové rozdíly) s využitím různých moderních zobrazovacích a záznamových technik sledujících současné trendy v antropologii. Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka bude doplněna o sady interaktivních testů určených pro autoevaluaci znalostí, což umožní studentům kvalitnější a komplexnější samostudium. Výstupy ve formě elektronických studijních materiálů budou studentům a zájemcům přístupné v rámci Informačního systému Masarykovy univerzity a na internetových stránkách Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty.