Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka

Project Identification
FRVS/1765/2012
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Dobrá znalost anatomie a morfologie kostí lidského skeletu je základním předpokladem antropologického zpracování kosterních pozůstatků, ať už v kontextu historické nebo forenzní antropologie. Cílem předkládaného projektu je vytvořit interaktivní učební materiály pro studium morfologie kosterní soustavy člověka, které na rozdíl od klasických anatomických učebnic poskytnou představu o tvarové a velikostní variabilitě kostí (sexuální dimorfismus, morfologické změny v průběhu života, variety morfoskopických znaků, populační zvláštnosti, významné vnitropopulační a mezipopulační rozdíly, asymetrie a stranové rozdíly) s využitím různých moderních zobrazovacích a záznamových technik sledujících současné trendy v antropologii. Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka bude doplněna o sady interaktivních testů určených pro autoevaluaci znalostí, což umožní studentům kvalitnější a komplexnější samostudium. Výstupy ve formě elektronických studijních materiálů budou studentům a zájemcům přístupné v rámci Informačního systému Masarykovy univerzity a na internetových stránkách Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.