Zavedení stanovení malonyldialdehydu v krevním séru do praktické výuky

Project Identification
FRVS/1519/2012
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

K oxidačnímu poškození buněk dochází v reakci na různé podněty biotického nebo abiotického původu. K oxidačnímu poškození mastných kyselin
lipidů biologických membrán dochází v procesu zvaném peroxidace lipidů (LP). LP tak může vést k rozsáhlému narušení struktury membrán, a tím i jejich funkce. LP je jedním z hlavních procesů indukujících buněčnou smrt. Za marker oxidačního poškození lipidů je považován malondialdehyd
(MDA), což je
terminální degradační produkt LP. Malondialdehyd se stanovuje ve formě komplexu s kyselinou 2-thiobarbiturovou. Pro oddělení tohoto komplexu od
interferujících sloučenin se využívá metoda HPLC. Cílem tohoto projektu je zavést do praktické výuky v rámci Ústavu biochemie PřF MU úlohu
stanovení oxidačního poškození membránových lipidů pomocí MDA.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.