Inovace mezioborového studia přírodních věd a inženýrství

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/28.0250
Project Period
1/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Hlavní aktivitou projektu bude inovace studijních oborů v oblasti přírodních věd a inženýrství s důrazem na nové trendy v oblasti VaV a komerčního sektoru směřující k excelenci studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia. Projekt systémově řeší aktuální potřeby vědecko-výzkumných institucí, firem a nově vznikajících výzkumných center, zejména pak projektu CEITEC. Nástroje pro realizaci tohoto projektu jsou voleny s ohledem na potřeby v oblastech nanotechnologií, pokročilých materiálů a informačních technologií směřující k lepšímu uplatnění studentů ve vědecké či komerční praxi. Součástí inovativního procesu je vytvoření modulárního systému vyučovaných předmětů pro studenty různých oborů studia inovovaných v rámci tohoto projektu, zajištění přístupu studentů ke špičkovému vybavení spolu s koncepční výukou práce s těmito technologiemi a také zajištění dostupnosti nejnovějších poznatků VaV a trendů v komerční sféře formou přístupu do celosvětových databází včetně výuky vyhledávání a práce s těmito zdroji informací. Systémový přístup zasahující do všech stupňů vysokoškolského vzdělávání podporuje vyhledávání a práci s talentovanými studenty, jejich soustavnou profilaci zkušenými pedagogickými a výzkumnými pracovníky a systematické budování znalostní databáze nutné pro dosažení excelentních výstupů vzdělávacího procesu. Během realizace budou do inovace zapojení také partneři z komerčního sektoru a zahraniční výzkumné instituce garantující inovaci studijních oborů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.