Analýza mikroRNA v glioblastomových kmenových buňkách: predikce léčebné odpovědi a identifikace nových terapeutických cílů u pacientů s glioblastomem

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
NT13514-4/2012 (kod CEP: NT13514)
Project Period
4/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Hlavním cílem našeho projektu je přispět k molekulární charakterizaci glioblastomových kmenových buněk (GSCs) zodpovědných za rezistenci k léčbě a relaps glioblastomu pomocí analýzy expresních profilů mikroRNA v GSCs a non-GSCs a využít naše poznatky k sestavení panelu miRNA schopného přesně predikovat odpověď na léčbu a prognózu u pacientů postižených tímto onemocněním.

Publications

Total number of publications: 40


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.