Project information
Vyšší kvalita studia na VOŠ, prostupnost do bakalářského studia blízkého oboru VŠ (Prostupnost VOŠ na bakaláře)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.1.00/32.0035
Project Period
7/2012 - 6/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola

Obor konzervování a restaurování je pouze na 4 VŠ (AVU Praha, VŠCHT Praha, FRestaurování Litomyšl University Pardubice, PřF MU Brno). Výběr partnera vyplynul z několika měsíčního vyjednávání s těmito subjekty. MU Brno umožňuje perspektivně verzi bakalářského studia, které bude mít potřebnou garanci chemicko-technologické části profese (Přírodovědecká fakulta / Chemie konzervování a restaurování) a rozvoj poznání humánní a společensko-vědní části oboru (Filosofická fakulta / Seminář dějin umění MU Brno). Navýšení kvality studia a řešení prostupnosti mezi VOŠ a VŠ, je živý proces, vyžadující průběžný dialog a respektování legislativy, která se tvoří, v průběhu realizace projektu bude schválená nová podoba zákona o VŠ. Přínos partnerství bude v aktivní účasti na inovaci vzdělávacího programu VOŠ (analýzy stávajícího VP), návrhy inovace VP VOŠ Turnov); návrhy na řešení prostupnosti studia DiS. / Bc, Dále proškolení (přednášky, semináře, stáže) cílové skupiny studentů a cílové skupiny pedagogů.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.