Project information
Inovace vzdělávání na VOŠ a zajištění prostupnosti do bakalářského studia (Inovace ŠVP a prostupnost do Bc.)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.1.00/32.0061
Project Period
7/2012 - 6/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
High School for Arts and Design

Obor konzervování a restaurování je v ČR pouze na čtyřech vysokých školách, Akademii výtvarného umění v Praze, Vysoké škole chemickotechnologické v Praze, Fakultě restaurování Univerzity Pardubice a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Výběr partnera vyplynul z několika měsíčního vyjednávání s těmito subjekty. Masarykova univerzita svým rozsahem vědních disciplín umožňuje perspektivně verzi bakalářského studia, které bude mít potřebnou garanci chemicko-technologické části profese (obor Chemie konzervování – restaurování na Přírodovědecké fakultě MU) a rozvoj poznání humanitní a společensko-vědní části oboru (Seminář dějin umění a Ústav archeologie a muzeologie na Filozofické fakultě MU). Přínos partnerství bude v aktivní účasti na inovaci školních vzdělávacích programů VOŠ, tj. Konzervování a restaurování keramiky, Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby, Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik (v podobě analýzy stávajících ŠVP VOŠ, proškolení pedagogického sboru a zkvalitnění vzdělávání studentů již v průběhu projektu) a návrzích na řešení navazujícího bakalářského studia se zajištěním prostupnosti vyššího odborného vzdělávání do vysokoškolského v souladu s českým kvalifikačním rámcem.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.