Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením přímých vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů (Popularizace TPO)

Project Identification
MSMT-32803/2012-34
Project Period
8/2012 - 10/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Hlavním cílem navrhovaných aktivit je iniciovat, udržovat a rozvíjet aktivní spolupráci vysoké školy se základními a středními školami při popularizaci a propagaci technických a přírodovědných oborů. Pro řešení zakázky a zajištění popularizace TPO navrhuje uchazeč celkem 9 dílčích aktivit.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.