Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Syntéza, charakterizace a studium vlastností nanostrukturních systémů (SYNASYS)

Hlavním cílem tohoto projektu bude hledání řízených metod přípravy molekulárních, supramolekulárních, polymerních a nanostrukturních systémů, které budou vykazovat zajímavé funkční vlastnosti. Mimo běžných metod anorganické, organické, metaloorganické a materiálové preparativní chemie bude syntéza těchto systémů založena na využití sol-gelových, sonochemických, mikrovlnných a fotokatalytických reakcí. Nedílnou součástí bude studium struktury a chemických vlastností molekulárních stavebních jednotek, vhodných pro vytváření vyšších nanostrukturních celků. Získané systémy budou charakterizovány pomocí spektroskopických, difrakčních, mikroskopických a dalších analytických technik. Syntetické reakce budou zkoumány také pro vysvětlení reakčních mechanismů a kinetiky vzájemné interakce molekulárních stavebních jednotek během procesů uspořádávání do vyšších nanostrukturních celků.
Připravené materiály budou studovány z hlediska funkčního použití pro přípravu katalyzátorů, nanostrukturních materiálů pro iontové vodiče, polymerních membrán pro zachycování a separaci plynů a par organických látek, pro přípravu objemových sorpčních materiálů pro aplikace v sorpci a ukládání ekonomicky důležitých plynů (vodík, CO2, CH4). Struktura, vlastnosti a mechanismy funkčních procesů ve vybraných perspektivních materiálech budou studovány pomocí ab-initio výpočtů elektronové struktury. Výsledky těchto výpočtů budou použity k optimalizaci přípravy, chemického složení a struktury připravovaných materiálů.