Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Fyzika hvězd a vesmíru

Project Identification
MUNI/A/0735/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je studium hvězd, hvězdných soustav a fyziky vesmíru. Budou studována vybraná témata moderní astrofyziky a teoretické fyziky. Tato témata budou studována jak z teoretického hlediska pomocí analytických a numerických metod, tak pomocí odborných pozorování a dat z astronomických archivů. Budou sledovány proměnné hvězdy různých typů a hledány příčiny jejich proměnnosti. Zvláštní důraz bude kladen na zákrytové dvojhvězdy, pulzující proměnné hvězdy a na členky hvězdokup. Nepravidelné a polopravidelné světelné křivky budou studovány metodami nelineární dynamiky. Plánujeme spočítat podrobné modely odtékajících disků rychle rotujících hvězd. Pro analýzu spektroskopie disků budou použity evoluční optimalizační metody. Budeme získávat, analyzovat a modelovat pozorování tranzitů extrasolárních planet. Budou studovány dokonalé čočky. Studován bude přenos polarizovaného záření. Plánujeme zkoumání možností nových metod masivního zpracování dat v astrofyzice. Zaměříme se též na pozorování mezihvězdných bublin v různých oborech spektra. Budeme se věnovat observačnímu a teoretickému výzkumu galaxií. Výzkum bude též probíhat v oblasti fyziky vysokých energií.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next