Podpora biochemického výzkumu

Project Identification
MUNI/A/0773/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt vychází z problematiky řešené v Ústavu biochemie PřF MU a jeho instrumentálního a metodického zázemí. Tematicky zahrnuje výzkumné práce z oblasti biochemie (metabolismus bakterií, interakce mezi rostlinou a patogenem, glykobiochemie a molekulární fyziologie člověka) a bioanalytické chemie (metabolomika, biosenzory). Zúčastnění studenti budou mít možnost si osvojit širokou škálu moderních experimentálních technik a tím si zvýšit svou kvalifikaci pro praxi.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.