Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Modernizace předmětu Praktikum z vakuové fyziky

Project Identification
FRVS/708/2013
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Vakuová technika a vakuové technologie jsou dnes využívány v celé řadě vědeckých oborů a průmyslových odvětví. S teoretickými základy vakuové fyziky a vakuových zařízení jsou studenti seznamováni v přednáškách Vakuová fyzika 1 a 2.
Cílem studia je připravit absolventy nejen po stránce teoretické, ale i praktické, to je cílem předmětu Praktikum z vakuové fyziky. Cílem navrhovaného projektu je zásadní inovace a revize předmětu Praktikum z vakuové fyziky, která umožní studentům získat praktické zkušenosti s ovládáním vakuových systémů, měřit parametry vakuových manometrů a vývěv,seznámit se s jejich vlastnostmi a s jejich výhodami i nevýhodami. Plánovaná modernizace zahrnuje zásadní revizi tohoto předmětu, modernizaci jedné ze stávajících úloh a vytvoření tří zcela nových úloh.