Multidisciplinární přístup k návrhu léčiv - Inhibice proteinů s návazností na sacharidy (MADICA)

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
LH13055
Project Period
3/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Existuje několik možných přístupů k drug designu. Velmi častou cílovou látkou jsou enzymy, ale může to být také nukleová kyselina či dokonce ribosom. Mezi nové typy léčiv patří také ta, která jsou založena na napodobení molekul sacharidů. Cílem jsou dvě skupiny proteinů uplatňujících se v infekčních a nádorových onemocněních, a to mono a oligosacharidy rozpoznávající proteiny (lektiny z patogenů) a enzymy oligosacharidy syntetizující (patogenní a lidské glykosytransferasy). Smysl a síla česko-americké spolupráce spočívá v kombinaci komplementární expertízy české strany v oblasti glykobiochemie a výpočetní chemie a americké strany v obecné oblasti návrhu léčiv.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.